Část bývalého Kouřimského kraje z Mapy země České z r. 1720 od Jana Krištofa Müllera, c.k. rakouského setníka a inženýra. Na mapě jsou zakresleny Nedomice - Nedomitz, ve kterých bylo 18 osedlých (tj. okolo 150-180 lidí) i Ovčáry - Wowtschar, kde tou dobou žilo max. 40-50 lidí.
foto: archív


aktualizováno 07.06.2010 00:52